9 พ.ค.
ปิดความเห็น บน Leo Fast SuperdB สนามที่ 4 จังหวัดภูเก็ต บรรยากาศวันสุดท้าย